Thank You for Making Newland AIDC's Presence at India Warehousing Show a Great Success!

View in browser

VIMF 2024

Newland AIDC nhiệt liệt mời BẠN đến trải nghiệm các sản phẩm đặc biệt dành cho nhà máy tại Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam (VIMF) 2024!
 

Newland AIDC enthusiastically invites YOU to an extraordinary manufacturing experience at the Vietnam Industrial and Manufacturing Fair (VIMF) 2024!

Đánh dấu vào lịch của bạn

Mark Your Calendar

Ngày: 19-21 tháng 6, 2024

Gian hàng: 237

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm WTC Binh Duong New City (WTC EXPO),

Bình Dương, Việt Nam
 

Date: June 19-21, 2024

Booth: 237

Location: WTC Binh Duong New City Expo (WTC EXPO),

Binh Duong, Vietnam

Newland AIDC's Products

Tham gia cùng chúng tôi tại VIMF 2024 để luôn đi đầu xu hướng và trở thành một phần của tương lai ngành sản xuất! Đừng bỏ lỡ cơ hội vàng này để tạo dựng các mối quan hệ đối tác và hợp tác thú vị. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên những làn sóng đổi mới và định hình lại tương lai của ngành công nghiệp!
 

Join us at VIMF 2024 to stay ahead of the curve and be part of the future of manufacturing! Don’t miss this golden opportunity to forge exciting partnerships and collaborations. Together, we will create waves of innovation and redefine the future of our industry!

Register Now