DSS-consultation

【免費專業諮詢】

實戰教學 - 為您診斷公司業務數碼化程度,勁賺高達$5,000 現金券

現今數碼化年代,上網睇教學人人都識,不過幫公司轉型,又係咪睇完條片就可以成功?

睇完數碼轉型趨勢影片同埋數碼化手冊都仲係一頭冒水?

專業嘅技術問題,當然交比專業嘅理光團隊處理,而家理光(香港)提供免費嘅諮詢服務,可以幫你將所有疑難雜症一一搞掂!

除咗顧問諮詢關於公司數碼化嘅問題,理光導賞團會展示各種企業數碼化應用,將最新同最智能化嘅設備幫公司提升營運效率,於3月31日前成功下單,仲可以賺取最高$5,000 超市現金券*。

*優惠只限2020年3月31日前購買特定服務及其他條款限制,詳情請向理光顧問查詢。

名額有限,立即報名參加啦

立即報名

You received this email because you are subscribed to Promotion from Ricoh Hong Kong Limited.
Update your email preferences to choose the types of emails you receive.
Unsubscribe from all future emails